top of page
grön Smoothie

Vegantrenden växer sig stark

Antalet veganer, ursäkta uttrycket, växer snabbt världen över. Vilket har fått till följd en stor ökning av vegan-anpassade produkter.

Plantbaserad kosthållning har på bara några få år gått från att betraktas som extremt och konstigt till att bli en norm för väldigt många.

I meat lover-landet USA, ökade antalet veganer mellan åren 2015-2018 med hela 600 procent. Samma trend går igen globalt. Som exempel kan nämnas Kina, som tidigare konsumerat över 28 procent av världens köttproduktion, nu leder man istället tillväxten för veganismen.

Tidigare var det huvudsakliga argumentet för att anamma en vegansk kosthållning omtanken om djuren som man ansåg for illa av undermålig och plågsam djurhållning. Idag så har veganer betydligt fler argument i sin arsenal att ta till; klimatfrågan samt hälsoskäl. Veganismen har på senare år fått förespråkare i form av bland annat Google och olika världsstjärnor. Idag ser många, särskilt yngre, en icke animalisk kosthållning det som ett tydligt signalement på att man är en medveten och empatisk person.

Nu har denna starka strömning börjat att ”spilla över” på andra branscher. Bland annat kosmetikbranschen där man årligen kan se en markant ökning av veganska varumärken. till andra branscher. börjat att nå även andra branscher. Även inom kosttilllskott-segmentet lanserar nu stadigt nya produkter med veganer som målgrupp.

Ett sådant vegansk kosttillskott är Vegan D3 som rekommenderas i synnerhet till veganer. Detta eftersom vegansk kosthållning har väldigt få naturliga källor till D-vitamin och ett underskott kan leda till olika bristsymtom.

thumb_PRODUKTER1761_Vegan.jpg

Vegan D3 innehåller vitamin D utvunnet ur lav som växer naturligt på stenar och berghällar. Kapseln är framställd av cellulosa, ett växtbaserat material som utvinns ur växternas cellväggar.

De dominerande källorna för att få i sig vitamin D3 via kosten är framförallt fisk, men även fågelkött, ägg och mjökprodukter. För den som väljer en vegansk kosthållning återstår egentligen bara vildväxande svamp, ovan nämnda lav samt solljus för att få i sig tillräckligt med Vitamin D3.

Men även du som inte är vegan har mycket att vinna på att använda Vegan D3.

Vitamin D3 bildas i huden när den utsätts för solljus och eftersom solen under större delen av året och dygnet inte står tillräckligt högt i Norden så rekommenderas ett intag av D-vitamin genom kosttillskott för att undvika bristsymptom. Vitamin D har flera viktiga funktioner i kroppen, den påverkar bland annat de vita blodkropparna som har en essentiell betydelse för immunsystemet. Vitamin D sköter även om regleringen av kalkbalansen i skelett och tänder. Dessutom regleras till viss del hormonbalansen av vitamin D och behövs även för att nervsystem och muskler ska fungera normalt.

bottom of page