top of page
iStock-622918276.jpg

Sov så gott – eller?

En god sömn står högt på mångas önskelista. Men samtidigt sover vi allt sämre, och sömnbesvär drabbar var tredje svensk. Ett folkhälsoproblem som kan lindras med receptfria, växtbaserade läkemedel istället för kemiska och beroendeframkallande preparat.

Primärvården skriver ut 70 procent av de bensodiazepiner som används vid ångest och sömnbesvär. Samtidigt rekommenderar nationella riktlinjer att bensodiazepiner bör förskrivas med försiktighet, och helst inte mer än för 30 dagars användning. Trots det står många, särskilt äldre och kvinnor, långvarigt på de narkotikaklassade och beroendeframkallande läkemedlen. Vilket i sig kan påverka livskvaliteten lika negativt som sömnproblem och oro.

Orsakerna till svårigheter att somna och att sova kan vara många. Det kan handla om fysiska tillstånd som sjukdom och smärta, men orsaken kan också vara yttre faktorer som sovrumsmiljö och livsstil med ogynnsamma vanor. Men inte sällan finns oro och stress med i bilden.

Primärvården skriver ut 70 procent av de bensodiazepiner som används vid ångest och sömnbesvär. Samtidigt rekommenderar nationella riktlinjer att bensodiazepiner bör förskrivas med försiktighet, och helst inte mer än för 30 dagars användning. Trots det står många, särskilt äldre och kvinnor, långvarigt på de narkotikaklassade och beroendeframkallande läkemedlen. Vilket i sig kan påverka livskvaliteten lika negativt som sömnproblem och oro.

Orsakerna till svårigheter att somna och att sova kan vara många. Det kan handla om fysiska tillstånd som sjukdom och smärta, men orsaken kan också vara yttre faktorer som sovrumsmiljö och livsstil med ogynnsamma vanor. Men inte sällan finns oro och stress med i bilden.

iStock-659112420.jpg

För en bättre sömn finns mycket man själv kan göra när det gäller rutiner och miljö i kombination med bra kosthållning och balanserad träning i förhållande till sina egna förutsättningar. Egenvård tillsammans med ett receptfritt läkemedel är därför ett första steg att ta mot besvär med att både somna in och sova lugnt. Vilket i sig hänger ihop, men är ändå var för sig ett problem som leder till nedsättning av välbefinnande och funktionsförmåga. Som trötthet under dagtid, brist på energi och koncentrationssvårigheter. Också minnesfunktionen kan påverkas på ett negativt sätt vilket bidrar till irritation och brist på tålamod.

När det tar för lång tid att somna in påverkas ofta sömnen som helhet genom att den avbryts flera gånger under natten. I bilden ingår också att man vaknar för tidigt på morgonen, utan att sedan kunna somna om.

Symtomen sammanfattas under begreppet ”insomni” och för att behandla problemen har växtbaserade läkemedel visat sig ha en god effekt. Och helt utan registrerade bieffekter. Som Sedix, som har visat sig ha en god effekt vid lindriga symtom på nervös anspänning som oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Den aktiva substansen i Sedix är torkat extrakt från växten Passiflora incarnata, alltså passionsblomman, och läkemedlet säljs receptfritt på apotek och on-line från Sana Pharma Sweden AB.

Till skillnad från många kemiska och receptbelagda läkemedel finns inga biverkningar kända. Det ger heller ingen ”dagen efter effekt” och man kan därför fungera som vanligt under dagen, och det finns inget rapporterat om abstinens efter avslutad användning.

De andra problemet med insomnia är att inte sova tillräckligt länge och att vakna gång på gång under natten. Orsaken är de samma som med svårigheten att somna in, men för sömnrubbningar finns

istället Lunixen som är ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Den aktiva substansen är torkat extrakt av vänderot (Valerian officinalis), som har visat sig motverka sömnrubbningar och förbättra sömnens kvalitet. Det kan ta två till fyra veckor att uppnå optimal behandlingseffekt, därför ska läkemedlet tas regelbundet.

SPM_SE_motVenstre.jpg

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel vilket innebär att indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

För att ett traditionellt växtbaserat läkemedel ska godkännas krävs bevis för att det verksamma ämnet har använts i minst 30 år över hela världen och minst 15 år i Europa. Samma krav för farmaceutisk kvalitet gäller som för andra läkemedel, och då måste vara säkra att använda. Alltså finns ingen anledning till oro här för den som vill sova bättre på naturlig väg.

 

Text: Kristina Fröling

bottom of page