top of page
iStock-864363472.jpg

Roten för goda sömnen

Hälften av alla över 65 år har både svårt att somna och att behålla sömnen genom hela natten.¹ Orsakerna kan vara många, men det finns en enkel lösning för att korrigera sömnrubbningar. Nyligen lanserades det receptfria Lunixen, baserat på den sedan länge erkända och välbeprövade vänderoten.

Text: Kristina Fröling

Det är inte enbart i tider av oro och ovisshet som många drabbas av problem med sömnen. Besvären drabbar oftare äldre än yngre, och vanligast är sömnrubbningarna bland kvinnor. Det kan dels bero på de förändringar som sker i kroppen med stigande ålder, men det kan också vara en följd av andra sjukdomar och intag av en, eller flera, förskrivna mediciner. Men flertalet av de som drabbats av sömnrubbningar har möjlighet att förbättra sin sömnkvalitet genom det växtbaserade Lunixen. Då produkten är receptfri kan man självständigt inleda behandling, utan att behöva uppsöka läkare.

Produkten är en nyhet, men det verksamma ämnet vänderot har länge använts för att stilla oro, och därmed underlätta både för att somna in och att snabbt återgå till sömnen efter att ha vaknat under natten. Samt att motverka att man vaknar för tidigt på morgonen. Förutsatt att man behåller kontinuiteten i behandlingen, och tar den rekommenderade dosen om 500 mg per dygn. Full effekt nås efter cirka två veckor, och inget beroende finns rapporterat. Inte heller finns det någon antydan till att Lunixen har en avtrubbande effekt, och heller inga besvär dagen efter. Vilket i sin tur innebär mer energi och välbefinnande under dagtid.

iStock-1012145834.jpg

Orsakerna till svårigheter att somna och att sova kan vara många. Utöver sjukdom och smärta kan det vara yttre faktorer som sovrumsmiljö och livsstil med ogynnsamma vanor. Men inte sällan finns oro och stress med i bilden. Egenvård, tillsammans med ett receptfritt läkemedel, kan därför ofta vara ett första steg att ta mot besvär med att både somna in och sova lugnt. Vilket i sig hänger ihop, men är ändå var för sig problem som leder till nedsättning av humör och funktionsförmåga. Som trötthet under dagtid, brist på energi och koncentrationssvårigheter. Också minnesfunktionen kan påverkas på ett negativt sätt vilket bidrar till irritation och brist på tålamod. Och när det tar för lång tid att somna in påverkas ofta sömnen som helhet genom att den avbryts flera gånger under natten. I bilden ingår också att man vaknar för tidigt på morgonen, utan att sedan kunna somna om.

I den nationella folkhälsoenkäten som genomfördes 2018 var det drygt hälften av kvinnorna och var tredje man i åldern 65 – 84 år som svarade att de hade sömnbesvär. Sömnproblem är också bland de fem vanligaste anledningarna till läkarbesök i Sverige, och det leder ofta till receptbelagd behandling för besvären.

 

Symtomen sammanfattas under begreppet ”insomni”², och i många fall skulle ett receptfritt läkemedel som Lunixen vara tillräckligt. Den aktiva substansen i Lunixen är torkat extrakt av vänderot (Valeriana officinalis), som har visat sig motverka sömnstörningar och förbättra sömnens kvalitet.

Lunixen_tilted-right_SE.jpg

Lunixen tillhör den kategori väletablerade växtbaserade läkemedel. Det är läkemedel med samma krav på kvalitet som övriga läkemedel, och effekt måste kunna påvisas i dokumentation från kliniska studier. Det gäller både den aktuella produkten och liknande som varit på marknaden i minst tio år inom ett EES-område.

 

Lunixen är godkänt av läkemedelsverket som ett väletablerat växtbaserat läkemedel, och finns enbart att köpa på apotek.

Lunixen® (Valeriana officinalis L.) är ett växtbaserat läkemedel för att användas vid lindrig oro och sömnrubbningar. Receptfritt. Godkänt från 12 år. Rekommenderas ej till gravida och ammande. Bästa effekt uppnås efter 2 - 4 veckor. Läs bipacksedeln innan användning. Om problemen är kvar efter två veckor, sök läkare.

Mer info: www.fass.se

bottom of page